Artistiek leider
Rienk Bakker

Bestuur
Cally Bruschinski – voorzitter
Anneke de Backker – secretaris
Frank Smeets – penningmeester
Tamira Waszink – coördinatie koor
Willemijn van Baar – coördinatie orkest en solisten
Adrie van Beurden – coördinator Bachcommunity

IBAN NL97RABO 0174 8245 13  tnv SBCT, Tilburg
KvK 18060021