Welkom bij Bachcantates Tilburg
Organisatie

Organisatie

Artistiek leider/ dirigent:
concert 10 december: Bernhard Touwen

Concertmeester:
Evelyn Tjon-En-Fa

Bestuur stichting:
Cally Bruschinski, voorzitter
Anneke de Backker, secretaris
Frank Smeets, penningmeester
Willemijn van Baar, coordinatie solisten en orkest
Tamira Waszink, coordinatie koor
Theun Hoff, coordinatie koor
Adri van Beurden, coordinatie projecten

Rabobank IBAN NL97RABO 0174 8245 13 t.n.v. Stichting Bachcantates Tilburg
KvK 18060021
Stichting Bachcantates Tilburg heeft ANBI status

RSIN/Fiscaal nr. 816807322