Artistiek leider
Arjan van Baest

Bestuur
Cally Bruschinski – voorzitter
Bert Rozenberg – secretaris
Lambert Elshout – penningmeester
Adrie van Beurden – coördinatie koor
Willemijn van Baar – coördinatie orkest en solisten

IBAN NL97RABO 0174 8245 13  tnv SBCT, Tilburg
KvK 18060021

Menu