Bijdrage bij entree.

De Stichting Bachcantates Tilburg streeft met de organisatie van de tweemaandelijkse concerten twee doelen na. Wij willen zowel een professionele uitvoering van hoog niveau brengen alsook onze concerten bereikbaar maken voor een zo breed mogelijk publiek.

Onze professionele musici ondersteunen onze missie en spelen met enthousiasme voor een bescheiden vergoeding.

Om onze uitvoeringen kostendekkend te houden, vragen we u een bijdrage van 15 euro per concert. Bij voorkeur vragen wij U met pin te betalen.