Bijdrage bij entree.

 

De Stichting Bachcantates Tilburg streeft met de organisatie van de tweemaandelijkse concerten twee doelen na. Wij willen een professionele uitvoering van hoog niveau bereikbaar maken voor een zo breed mogelijk publiek. Bovendien willen wij geen vaste toegangsprijs heffen, waardoor liefhebbers met een smalle beurs ook van onze muziek kunnen genieten.

Onze professionele musici ondersteunen onze missie en spelen met enthousiasme voor een minimale onkostenvergoeding. Toch brengt elke uitvoering zoveel kosten met zich mee dat we het niet redden met de huidige collectebijdrage en de (steeds minder wordende) ondersteuning uit subsidie en fondsen.

Om onze uitvoeringen kostendekkend te houden, vragen we u een bijdrage van minimaal 10 euro per uitvoering. Maar wie minder kan bijdragen blijft ook van harte welkom.

Vanaf 2017 zullen we uw entreebijdrage vragen bij binnenkomst. Daarmee vervalt de collecte na afloop van het concert.