Publicatie gegevens ten behoeve van ANBI-organisatie

 

De Stichting Bachcantates Tilburg is aangemerkt als ANBI-organisatie. Ook de Stichting Steun Bachcantates Tilburg is een erkende ANBI-organisatie

Een erkenning betekent dat een gift aan de Stichting Bachcantates Tilburg of aan de Stichting Steun Bachcantates Tilburg voor belastingaftrek in aanmerking komt.
Geeft u minimaal 5 jaar lang een donatie aan de Stichting Steun Bachcantates Tilburg dan kunt u onder voorwaarden het volledig bedrag in aftrek brengen.

 

GEGEVENS STICHTING STEUN BACHCANTATES TILBURG
Statutaire naam: Stichting Steun Bachcantates Tilburg

RSIN/Fiscaal nummer: 816807322
ANBI-status: Aanmerking sinds 18 mei 2015

Bestuur:

C. Bruschinski – voorzitter
P.W.R. Keijzers – secretaris
L.L.M.M. Elshout – penningmeester

Contact emailadres: steunbachcantates@gmail.com

Doelstelling:
Het financieel of op andere wijze ondersteunen van de Stichting Bachcantates Tilburg. De Stichting beoogt een algemeen nut en heeft geen winstoogmerk

Beloning:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders ontvangen geen vacatiegeld.

Hoofdlijn beleid:
Het beleid van de Stichting richt zich op het werven van donaties door middel van het beheren en promoten van de Club van 100.

Actuele activiteiten:
Het bestuur heeft extra publiciteit gegenereerd om nieuwe donateurs te werven via de website www.bachcantes.nl, via de nieuwsbrief en tijdens de uitvoeringen van de Bachcantates.
Financiën:
Balans en staat van baten en lasten zijn op verzoek verkrijgbaar.


GEGEVENS STICHTING BACHCANTATES TILBURG
Statutaire naam: Stichting Bachcantates Tilburg
RSIN/Fiscaal nummer: 809175022
ANBI-status: Aanmerking sinds 18 mei 2015
Bestuur:

C. Bruschinski – voorzitter
A.G. Rozenberg – secretaris
L.L.M.M. Elshout – penningmeester
W.C.M. van Baar – algemeen bestuurslid
A.A. van Beurden– algemeen bestuurslid

Contact emailadres: sbct.secretariaat@gmail.com

Doelstelling:
Het organiseren van uitvoeringen van cantates van Bach voor een zo breed mogelijk publiek. De Stichting beoogt een algemeen nut en heeft geen winstoogmerk

Beloning:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders ontvangen geen vacatiegeld.

Hoofdlijn beleid:
Het beleid van de Stichting richt zich op:
*het verkrijgen van middelen en mensen (orkestleden, solisten, koor) ten behoeve van de uitvoeringen;
*het verhogen van het niveau van orkest en koor door inzet van professionele spelers en conservatoriumstudenten;
*het verkrijgen van financiële middelen ten behoeve van de uitvoeringen en promotionele activiteiten (publieksinfo, jaarprogramma);
*het betrekken van jongeren bij de Bachcantates (via middelbare scholen).
Op verzoek is het beleidsplan verkrijgbaar.

Actuele activiteiten:
In het kader van het vijftienjarig bestaan van de Stichting is er een ambitieus programma voor het seizoen 2015-2016 opgezet. Het bestuur verwacht meer toehoorders dan andere jaren. De extra inkomsten zullen worden gebruikt om de faciliteiten voor solisten, orkest- en koorleden te verbeteren.
In 2015 is een aanvang gemaakt met de publicatie van een nieuwsbrief.

Financiën:
Balans en staat van baten en lasten zijn op verzoek verkrijgbaar